• darkblurbg

 

 

Get ready to succeed in export!

 

Succesvol exporteren is niet makkelijk. Er komt meer bij kijken dan een goed product... Het kost veel meer tijd en energie dan u aanvankelijk dacht... U wilt graag op regelmatige basis met mede-exporteurs sparren over professionalisering van uw exportorganisatie... En het vinden van de juiste mensen is niet eenvoudig... 

 

De Oranjewoud Export Academy biedt inspiratie en educatie op hoog niveau! Onze sprekers zijn allen zeer ervaren in de wereld van export en internationale sales. Voor ondernemers, door ondernemers, dát is ons uitgangspunt. Onze talentpoule bestaat bovendien uit zeer ambitieuze young professionals, die vastberaden zijn om uit te groeien tot succesvolle exportmanagers. 

 

Lidmaatschap

 

Leden van de Oranjewoud Export Academy delen een gezamenlijke ambitie: professionalisering van de export en internationale sales in hun organisatie. Werken vanuit een duidelijke focus en een effectieve organisatie die snel tot resultaat komt staat daarbij centraal. Uiteraard gaat dat gepaard met uitdagingen!

 

Get ready! Lid zijn van de Oranjewoud Export Academy betekent aan de slag gaan met die uitdagingen en werken aan voortdurende verbetering van uw eigen export- en salesorganisatie. Uw eigen business case staat centraal. Wij bieden een inspirerend en hoogwaardig aanbod aan events, diners en masterclasses waar u experts van nationale en internationale allure ontmoet. 

 

Ontmoet ook onze poule met young professionals. Wij ontwikkelen een poule van hoogwaardig jong exporttalent: úw toekomstige exportmanager kan er tussen zitten!

 

Het lidmaatschap:

  • Geeft u de gelegenheid een periodieke exportdiagnose in uw organisatie uit te laten voeren en zo de ontwikkeling in uw export- en salesorganisatie te monitoren.
  • Geeft u toegang tot onze Tafels. Hier wisselt u met mede-ondernemers en experts van nationale en internationale allure ervaringen uit omtrent de export- en salesontwikkeling in úw organisatie. U heeft de gelegenheid aan deze Tafels om uw eigen organisatiespecifieke vraagstuk in te brengen.  
  • Geeft toegang tot onze exclusieve exportdiners op Landgoed Oranjewoud. U ontmoet hier niet alleen mede-ondernemers, maar óók onze young professionals.
  • Bent u op zoek naar een young professional - een exporttalent dat de export in uw organisatie verder zal brengen - en heeft u een export business case waar dit hij of zij in een periode van 1.000 dagen in kan excelleren? Zet dan de stap naar ons Export Lab; een tour-of-duty van 1.000 dagen waarin wij samen met u deze business case realiseren en het talent uit laten groeien tot een exportmanager van formaat in úw organisatie!
  • Biedt aan scala aan inspirerende masterclasses op het gebied van sales en internationale marktontwikkeling.
  • Geeft toegang tot mentorship en intervisie.

 

Voorwaarden

  • De Oranjewoud Export Academy is er voor de ondernemer die in zijn/haar organisatie alle randvoorwaarden voor export op orde heeft. Bovendien vinden wij het belangrijk een goede inschatting te kunnen maken van de bijdrage van onze dienstverlening aan de export- en sales ontwikkeling in uw organisatie. Met een intake stellen wij vast in welke fase uw organisatie zich bevindt en brengen wij een advies uit of dit lidmaatschap bij u past.
  • De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 3.500 per jaar.
  • Het lidmaatschap wordt telkens voor een periode van 3 jaar afgesloten.

 

Wordt vandaag nog lid!