• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Export in 5 T's!

Succesvol exporteren is ontzettend uitdagend. Er komt meer bij kijken dan een goed product. Het kost tijd en energie, een zogenaamde 'lange adem'. Het vraagt om een goede voorbereiding. Én om de juiste kennis. Vergeet ook niet het belang van goede mensen; zowel in uw organisatie als in uw netwerk. Wanneer u eenmaal alles op orde heeft en een werkende aanpak voor export in uw organisatie heeft verankerd, leidt dat gegarandeerd tot groei. Maar ook tot de behoefte om ervaringen uit te wisselen met andere exporterende ondernemers. Een ambitieuze ondernemer is nooit uitontwikkeld toch? Kijk, en dat is nou precies waar wij als Oranjewoud Export Academy voor staan. Voortdurende groei. Doet u mee? 

  

 

Tafels

Wees nou eens eerlijk; is de export bij u al helemaal geoptimaliseerd en valt er niets meer te verbeteren? Onze ervaring is dat dat nog nergens het geval is. En dat is dus precies de reden om vandaag nog lid te worden van de Oranjewoud Export Academy! 

Zet die stap en treedt toe tot een netwerk van ambitieuze ondernemers die zich net als u aan hun eigen strategische export ambities committeren. Onze leden treffen elkaar zes keer per jaar aan tafels. Een tafel wordt gevormd door een groep ondernemers. De bedrijven waar zij verantwoordelijk voor zijn hebben overeenkomstige kenmerken. Een groep trekt minimaal een jaar met elkaar op, stelt z'n eigen doelen en maakt z'n eigen planning. Uiteraard helpen wij om richting te geven. Dat doen we aan de hand van vijf centrale thema's: 

 

                                                

 

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Sterker nog, het is ontzettend logisch wat we doen. Om te beginnen helpen we om te bepalen met welke strategie u succesvol (of: nog succesvoller kunt zijn) in het buitenland. Hiervoor gebruiken we Crossing the Chasm. Wees gerust, alleen de titel is ingewikkeld, de aanpak is dit in het geheel niet! Het gaat gewoon om keuzes maken. En daar gaan we u bij helpen!

Daarna voert het gesprek naar de professionalisering van uw sales. Heeft u wel de juiste mensen met de juiste skills in huis om de ambitie waar te maken? Hoe vaak wisselt u van gedachten met andere ondernemers over de key success factors van sales? Gebruiken uw salesmensen CRM optimaal? En wanneer zijn ze eigenlijk voor het laatst getraind?

Wanneer we praten over sales, praten we in geval van export uiteraard ook over agenten en distributeurs. Hoeveel heeft u er eigenlijk? En bent u succesvol in de aansturing? Staat u hoog in het portfolio, of blijft er iets te wensen over... Ook een goed onderwerp om eens met gelijkgestemden over te sparren, of niet...?

Al die gesprekken en uitwisseling van ervaringen en ideeën zijn er uiteraard op gericht om meer omzet uit export te halen. Heeft u alles geregeld om uw geld ook werkelijk te ontvangen? Hoeveel bedraagt uw brutowinstmarge eigenlijk...? En is die branche conform...? Ook zo nieuwsgierig hoe anderen dat doen...?

Tot slot, en tot die conclusie komen we toch elke keer weer, is succesvol zijn in de export een kwestie van visie, planvorming en een lange adem. U als eindverantwoordelijke moet leiderschap vertonen. 

 

Team

Export doe je niet alleen. Daar heb je een team voor nodig in de organisatie. En dát is nou net het mooie van de Oranjewoud Export Academy: als u lid wordt, profiteert uw hele organisatie mee! Het lidmaatschap geeft u de gelegenheid om: 

 1. Uw export-strategie te ontwikkelen in de masterclass Crossing the Chasm
 2. In uw organisatie on-site sessies over deze strategie te organiseren zodat iedereen begrijpt waar u naartoe wilt
 3. Uw salesmensen te laten trainen (dit jaar stelden wij de training Negotiations beschikbaar)
 4. Uw team kennis te laten maken met bewezen experts; storytellers die hun ervaringen komen delen 

 

Targets

Als u eenmaal uw focus heeft bepaald, is het zaak een om een business case voor uw export op te stellen en heel goed te definiëren wat u gaat doen. Lid worden van de academy betekent dat u 3x een halve dag om tafel kunt met een team van experts om die business case op te stellen. Wij werken niet met adviseurs en intermediairs, maar zoeken die experts bij uw business case die zelf als ondernemer ervaring hebben met uw soort product, de regio waar u naartoe wilt, etc.

 

Talent

Regeren is vooruitzien. Goed ondernemen ook... En nu u uw strategie heeft bepaald, uw team daarin heeft meegenomen en een concrete business case heeft opgezet, komt de volgende stap. Zorgen dat u voortdurend talent klaarstoomt om uw exportambities voort te kunnen zetten. Binden en boeien, dat is uw uitdaging. En dat kan met behulp van de Oranjewoud Export Academy. 

Bij ons kunt u namelijk het jonge salestalent dat een belangrijke rol speelt bij het waarmaken van uw exportambities in een interessant netwerk van talenten brengen. Schrijf ze vandaag nog in voor het Young Professional Lidmaatschap! Dit lidmaatschap geeft uw talent de gelegenheid om:

 • In een netwerk van young professionals ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar
 • Kennis te maken met bewezen experts; storytellers die hun ervaringen komen delen
 • Nieuwe skills op te doen door middel van trainingen (dit jaar stellen wij de training Negotiations beschikbaar)
 • Zich voor te bereiden op doorstroom naar de Tour-of-Duty

 

Tour-of-Duty

Voor talenten (en ondernemers...) die écht lef hebben, niet willen wachten en nú actie willen, hebben wij ons Export Lab. In deze Tour-of-Duty van in totaal 1.000 dagen: 

 • Werken u en uw talent intensief samen in de ontwikkeling van een nieuwe markt
 • Vormt de realisatie van omzet uit sales het centrale doel 
 • Profiteert de rest van de organisatie er ook nog eens van, omdat ze overal bij betrokken worden!

Ja, u leest het goed: bij ons staat de ontwikkeling van nieuwe markten centraal. Het moeilijkste dat er is in de export, als u het aan ons vraagt. Maar ook dé skill die u in uw organisatie ontwikkeld wilt hebben in deze tijden van globalisering en grillige macro-economische omstandigheden. De vaardigheid om nieuwe markten te ontwikkelen is eenvoudigweg essentieel voor de moderne exporterende organisatie die wendbaar wil blijven.  

Deelnemen aan de Tour-of-Duty is niet voor elk bedrijf mogelijk. Het is van groot belang dat de export strategisch is verankerd in uw bedrijf, dat er een hoge mate van financiële stabiliteit is, en een op ontwikkeling gerichte cultuur. Wij toetsen dit door middel van een bedrijfsscan. Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Trouwens...

Als wij nou een suggestie mogen doen... Zet dan uw jonge talent hier op in! Een betere manier om te binden en te boeien is er natuurlijk niet!

Heeft u geen talent in huis dat deze klus aan kan? In dat geval gaan wij graag voor u op zoek. Jawel, deze vacature zou over uw bedrijf kunnen gaan! Onze wervingskalender ziet er als volgt uit:

 

SELECTIEDAG MATCHINGSDAG START TOUR-OF-DUTY
25 maart 2020 DEZE WORDT VERPLAATST 10 juni 2020 Oktober 2020 OF maart 2021
Oktober 2020 Januari 2021 Maart 2021 OF oktober 2021

 

Let Op! Werven duurt even. Zet daarom gewoon nu al uw vacature uit. Daar profiteert u later van. Eén van onze huidige trainees vertelt u hoe dit proces voor haar verliep:

 

 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!